my peniazom
ROZUMIEME

Už viac ako 10 rokov je JAKO Audit Košice Vašim profesionálnym partnerom vo svete financií.

Auditorská činnosť

Spoločnosť JAKO KOŠICE vykonáva audítorskú činnosť v súlade s audítorskými štandardmi Slovenskej komory audítorov a medzinárodnými audítorskými štandardmi.

Našim klientom zabezpečujeme:

 • priebežný audit - priebežná kontrola správnosti vedenia účtovníctva v priebehu celého účtovného roku,
 • celoročný audit - overenie účtovnej závierky spoločnosti,
 • mimoriadny audit - vykonávaný v prípade mimoriadnej účtovnej závierky alebo za obdobie kratšie ako jeden rok,
 • vypracovanie investičných zámerov - pri žiadostiach o úvery, transformácii či expanzii spoločnosti,
 • vypracovanie finančnej analýzy - rozbor ekonomickej situácie firmy s návrhmi na zlepšenie jednotlivých ekonomických ukazovateľov.

Komplexné služby poskytujeme pre:

 • spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • akciové spoločnosti,
 • komanditné spoločnosti,
 • obecné úrady,
 • príspevkové a rozpočtové organizácie,
 • verejné obchodné spoločnosti.